Begeleiden beroeps- en bezwaarprocedures inzake luchtverontreiniging

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de overheid kunt u daartegen bezwaar maken. Later kunt u nog in beroep gaan bij de rechtbank of de Raad van State.

Voor het begeleiden bij het opstellen van bezwaarschriften door het leveren van technische inhoudelijke know-how in zake luchtverontreiniging bent u bij Meijer Milieuadvies aan het juiste adres.

Nadat er bezwaar is ingediend kan er nog beroep worden aangetekend bij de rechtbank of de Raad van State.

Wij ondersteunen u bij het opstellen van het beroepschrift en treden desgewenst op als getuige deskundige bij de Rechtbank of Raad van State.