Beoordelen luchtonderzoeken – Plannen, uitvoering en rapporten

Door de overheid vastgestelde overschrijdingen van vergunningseisen worden op het gebied van luchtverontreiniging gebaseerd op o.a. emissieonderzoeken. Dit kan zelfs een dwangsom tot gevolg hebben. Mocht er twijfel zijn aan de juistheid van de gerapporteerde gegevens of de wijze van onderzoek dan zijn er mogelijkheden om de dwangsom aan te vechten. Meijer Milieuadvies biedt u daarbij de technische en chemische ondersteuning die u of uw juristen nodig hebben bij beroep – en bezwaarprocedures.

Andersom is het natuurlijk ook mogelijk dat onderschrijdingen zoals gerapporteerd in twijfel kunnen worden getrokken. Zijn de onderzoeken uitgevoerd bij representatieve omstandigheden, zijn de juiste methodieken wel toegepast?

Met de jarenlange ervaring op deze gebieden, bieden wij u de noodzakelijke ondersteuning. Met onze expertise kunnen wij beoordelen of de aannames en uitgangspunten correct zijn. Daarna beoordelen wij of wordt voldaan aan de wettelijke kaders.

Bent u op zoek naar kennisondersteuning als het gaat om emissieonderzoek, emissiemeetmethoden, modelberekeningen? Neem contact op met Meijer Milieuadvies.