Projectmanagement bij luchtonderzoek

Meijer Milieuadvies voert projectmanagement uit bij o.a.

  • Onderzoek naar reductiemogelijkheden voor emissies; end of pipe technieken, procesgeintegreerde maatregelen
  • Uitwerken van mogelijkheden voor procesgeintegreerde maatregelen
  • Het opzetten van meetnetten (immissie, alarmering)
  • Opzetten van continue emissiemeetsystemen
  • Beheersplannen

Afhankelijk van uw vraag maken wij een projectplan en kostenbegroting voor projecten op het gebied van luchtverontreiniging.

Als dit wenselijk is, kunnen bepaalde werkzaamheden door andere deskundigen binnen of buiten uw bedrijf onder onze begeleiding worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat u Meijer Milieuadvies het gehele projectmanagement laat uitvoeren zodat u geen omkijken meer heeft naar de communicatie activiteiten richting andere belanghebbenden (denk aan omwonenden, bevoegd gezag, management, etc.).