Opstellen luchtonderzoeksplannen en rapporten

Op basis van de vergunning of besluit dient u luchtonderzoek uit te laten voeren of is er reeds onderzoek uitgevoerd door een onderzoeksinstelling.

Bij het opstellen van een onderzoeksplan met betrekking tot luchtonderzoek worden o.a de volgende vragen door Meijer Milieuadvies beantwoord.

 • Welk toetsingskader is van toepassing op de luchtemissies?
 • Welke emissiebronnen en op welke componenten moet er gemeten worden?
 • Welke methodieken zijn van toepassing?
 • Onder welke (bedrijfs)omstandigheden dient er te worden gemeten?
 • Wat is de (on)betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de uitkomsten?
 • Vindt er overschrijding plaats van geurnormen?
 • Voldoet de emissie aan het activiteitenbesluit?

Is er reeds gemeten en wilt u de gegeven op de juiste wijze gerapporteerd hebben dan zijn de volgende aspecten van belang.

 • Het toetsingskader
 • Een goede omschrijving van de bronnen en de emissies per bron
 • De toegepaste methodieken
 • (Bedrijfs)omstandigheden waaronder is gemeten
 • De (on)betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de uitkomsten
 • De resultaten van de toetsing aan eisen

Meijer Milieuadvies verzorgt deze rapportages voor u.